Lenkens länkar

Poyn­terUSA:s förnäm­liga insti­tut för tid­nings­mak­eri som lig­ger i S:t Peters­burg, Florida.
Colum­bia Jour­nal­ism Review — om amerikansk jour­nal­is­tik.
Fojo — medie­in­sti­tutet i Kalmar.
National Soci­ety of News­pa­per Colum­nists — krönikör­ernas fören­ing i USA.
Pulitzer Prize — bra skri­vande genom åren.
Språk­försvaret — en fyr­båk mot sven­gel­skan.
TT-språket — “Till nytta för alla som skriver”.
Språkrådet — Sveriges offi­ciella språkråd­sor­gan.
DMG — Dan­marks medie– och jour­nal­isthögskola.
Nie­man Sto­ry­board —  diskus­sioner kring berät­tande jour­nal­is­tik vid Nie­man Foun­da­tion vid Har­vard (hem­sida).
Chip Scan­lan — skriv­man­ual i blog­gform.
Skriva — tid­ning om skri­vande.
Jour­nal­ist­tips — blogg med teknik­tips
Medi­amännsikan — blogg om medier

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *