Politik

Kor­rup­tion

 

När man ser på detta är det så pass all­varliga saker som kom­mer fram att man måste titta på detta igen. Det här hand­lar ytterst om förtroen­det för rättsväsendet. Om det nu är så att Quick har dömts för ett antal mord som det sedan visar sig att han inte har begått, då har vi ett antal gärn­ingsmän som har gått fria.

Kom­mis­sio­nen bör granska om enskilda befat­tning­shavare brustit i sam­band med polisutred­ningarna, om det finns något sys­tem­fel och om något i så fall bör ändras i rättsväsendet, anser Johansson.

 

Kor­rup­tion

 

När man ser på detta är det så pass all­varliga saker som kom­mer fram att man måste titta på detta igen. Det här hand­lar ytterst om förtroen­det för rättsväsendet. Om det nu är så att Quick har dömts för ett antal mord som det sedan visar sig att han inte har begått, då har vi ett antal gärn­ingsmän som har gått fria.

Kom­mis­sio­nen bör granska om enskilda befat­tning­shavare brustit i sam­band med polisutred­ningarna, om det finns något sys­tem­fel och om något i så fall bör ändras i rättsväsendet, anser Johansson.

 

Kor­rup­tion

 

När man ser på detta är det så pass all­varliga saker som kom­mer fram att man måste titta på detta igen. Det här hand­lar ytterst om förtroen­det för rättsväsendet. Om det nu är så att Quick har dömts för ett antal mord som det sedan visar sig att han inte har begått, då har vi ett antal gärn­ingsmän som har gått fria.

Kom­mis­sio­nen bör granska om enskilda befat­tning­shavare brustit i sam­band med polisutred­ningarna, om det finns något sys­tem­fel och om något i så fall bör ändras i rättsväsendet, anser Johansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *