SPRÅKBRÅK: Kulturministern som glömdes

VILL MAN TA DEL AV vik­tiga nyheter brukar man gå in på de stora medier­nas webb­si­dor. Men gäller detta även kul­turny­heter? Till exem­pel att vi för första gån­gen på åtta år fått en ny kul­tur­min­is­ter.
Jag roade mig med att kolla hur alerta kul­turredak­tion­erna var efter Löfvens tillkän­na­gi­vande om att Alice Bah Kuhnke (mp) blivit ny kul­tur­min­is­ter, vilket skedde 09:36. Här är min span­ing:
09:41 Sveriges radios kul­turredak­tion först ut med nyheten i topp.
09:47 Sven­ska Dag­bladet god tvåa.
09:54 Göteborgs-Postens kul­turredak­tion byter topp, men ingen kul­tur­min­is­ter utan nyheten att Avicii tar en paus.
10:07 SvD: Första kom­mentaren (av den allestädes när­varande statsvetaren Ulf Bjereld).
Sedan hän­der ingent­ing.
Jag kol­lade efter 45 minuter, då hade GP:s kul­turredak­tion snap­pat nyheten, med samma Bjereld­kom­men­tar.
Fort­farande ingen kul­tur­min­is­ter i DN, Expressen och Afton­bladet.
Efter en timme hade SvD sin första egna kom­men­tar.
11:01 vak­nade kul­turchefen på Afton­bladet Åsa Lin­der­borg med en kom­men­tar i tv-studion.
SR låter oss lyssna till Alice Bah Kuhnkes som­marpro­gram från 2011.
En och en halv timme efter att nyheten kom ut hade den ännu inte lan­dat på Aftonbladet/kultur. Och DN top­pade fort­farande med debatt om kyrko­musiken.
Alltså ingen särskilt alert nyhet­srap­por­ter­ing, med ett par undan­tag. Jag tycker att kul­turredak­tion­erna borde varit mer i bered­skap, med analyser och kom­mentarer, unge­fär som de ofta är vid Nobelpris-nyheter. Särskilt med tanke på den vilda speku­la­tion som varit över vem som skulle bli ny kul­tur­min­is­ter.
Vad kan man dra för slut­satser av detta? Två sty­cken, som inte behöver utes­luta varan­dra.
1) Den gamla för­domen att kul­tur­jour­nal­is­ter är usla på rappa nyheter besan­nas.
2) Tid­ningar­nas webb­si­dor håller på att bli vad pap­per­stid­nin­gen varit länge nu: en andrain­stans när det gäller att rap­portera nyheter. Åtmin­stone i text. Webb­si­dorna blir allt­mer tv-kanaler som i och för sig kan sända direkt men det snabba kom­menteran­det finns på de sociala medierna.