SPRÅKBRÅK: Stenfel

Gat­sten och kullersten.

ALLT FLER TALAR om ”kuller­sten” när de menar gat­sten. Om van­liga ste­nar på en trot­toar kallas kuller­sten, vad är då de där runda ste­narna man hade förr och som idag används mest som deko­ra­tion?
Svar: det är de som är kuller­sten. Van­liga fyrkantiga ste­nar (som om de är rätt satta bil­dar ett båg­mön­ster) kallas gat­sten, till skill­nad mot stor­gat­sten som är cirka dubbelt så stora och används bland annat på garage­upp­farter.
Det finns också en min­dre vari­ant, mosaik­sten, som mest används för deko­ra­tion, de kallas för ”knott”.
Var­för skulle man plöt­sligt kalla alla dessa olika ste­nar för ”kuller­sten”? Det är så man utar­mar ett språk.
Man kanske inte kan begära att alla ska kunna hålla reda på alla sorters ste­nar men om vi åtmin­stone kan skilja på gat– och kuller­sten så vore mycket vun­net.
Ämnet fick mig att tänka på Aksel Sandemose som använ­der det som en bild i sin En fly­k­t­ing kor­sar sitt spår: “Barn ska tuk­tas, sade faster. Hon såg det inte i förbindelse med upp­fos­tran. Det var bara så att de skulle tuk­tas. Det låg i skallen på henne som en kullersten.”