SPRÅKBRÅK: Nördblogg för journalister

VAD NI INTE får i www.ateljelenken är teknik­tips (ni skulle bara veta hur många tim­mar jag lagt ner på att över huvud taget få igång den här bloggen). Däre­mot kan jag erb­juda nördiga skrivtips av alla de slag.
Som kom­ple­ment kan jag rek­om­mendera den nya mycket mat­nyt­tiga bloggen Jour­nal­ist­tips ”Världens nördi­gaste reporterblogg”. Det är SVT-reportrarna Backa Elias Bondpä och Mikael Pet­ters­son som star­tat den.
Här är ytterli­gare ett par blog­gar: Medi­amän­niskan och Data­jour­nal­is­tik.