SPRÅKBRÅK: Hastighetsöverträdelse

Här är det 0 kilo­me­ter i hour.

ÅTER TILL DET kära ämnet angli­cis­mer. Nu läser man allt oftare att hastigheter anges i ”km/h” och tid i ”1h 8 min”.
Så här: ”De fär­dades i 150 km/h och resan tog exakt 1 h”. Om man skulle läsa den menin­gen högt, blir det: ”De fär­dades i 150 kilo­me­ter i hour och resan tog exakt en hour.”
Så har jag (ännu) aldrig hört någon säga. Man säger ”150 kilo­me­ter i tim­men” och ”en timme”. Då inställer sig frå­gan: var­för inte skriva som man säger? Alltså 150 km/tim (eller möjli­gen 150 km/t om man har ont om tid) och en timme eller 1 t.
Var­för ändra ved­ertagna begrepp helt i onö­dan? Räcker det inte med att det står ”Stop” på stoppskyltarna?