SPRÅKBRÅK: Matnyttigt om klyschor

DEN ALLTID läsvärde matskriben­ten Mats-Eric Nils­son i Sven­ska Dag­bladet utförde härom­sis­tens kon­st­sty­cket att skriva en matspalt som sam­tidigt var en skrivs­palt.
En del tänkvärt och väl­for­mulerat om klyschor, dessa banan­skal som är utströdda på vår väg. Men, som Nils­son också påpekar, som­liga är fak­tiskt svårslagna: “top­pen på ett isberg”.
Läs den mat­nyt­tiga tex­ten här.

Fler bra klyschor? Eller dåliga.