SPRÅKBRÅK: Usel fuskjournalistik

FOTBOLLS-VM ÄR ETT stort skåde­spel. Dessvärre har det också blivit en scen för uselt och patetiskt skåde­speleri.
De väl­trä­nade topp­spelarna har i vissa sit­u­a­tioner förvå­nans­värt svårt att stå på benen. De är pin­samma att se när de faller med upp­sträckta armar sam­tidigt som de vän­der ansik­tet mot domaren. Hur många gula kort för filmn­ing kom­mer sta­tis­tiken att visa efter VM? Allt för få, om ens några.
Man undrar onek­li­gen hur dessa stora starka kar­lar klarat av att skaffa sig alla smärt­samma tat­ueringar  de har när de inte ens tål en liten knuff på armen utan att falla ihop i svåra plå­gor (inte säl­lan i ansik­tet).
I matchen Tysk­land — Por­tu­gal råkade Thomas Müller få Pepes hand på sin kind och lade sig skrikande ner med hän­derna för ansik­tet. Pepe blev med rätta för­ban­nad på fusk­försöket och gick fram och stötte sin panna lätt mot Müllers huvud.
Och då kan man se att Müller för ett ögonblick är på väg att sätta hän­derna mot huvudet i stäl­let och på nytt slänga sig i gräset, men besin­nar sig. Även han inser att det skulle vara för mycket.
Pepe blev utvisad. Müller kallade inte på läkare, trots de fruk­tans­värda sla­gen, utan spelade lugnt vidare.
Att slänga sig i gräset med hän­derna för ansik­tet har blivit unge­fär som en com­me­dia dell´arte-scen, en återkom­mande tablå som utförs på pre­cis samma sätt varje gång. Alla vet vad den bety­der (alla utom domaren). Fuskare borde få bära en fånig Harlek­in­mössa resten av matchen. Eller som de dra­maque­ens de är, spela resten av matchen i högk­lackat.
Som om inte detta atten­tat mot fot­bol­lens idé vore nog, bryr sig de flesta sportjour­nal­is­ter inte om fus­ket. Säl­lan hör jag någon iro­nisk kom­men­tar eller någon kom­men­tar över huvud taget. I vilken annan idrott är accep­tansen för fusk högre än i fot­boll?
I fal­let Müller fälldes idel fördö­mande kom­mentarer av Daniel Nannskog och de andra i SVT-studion, men ingen om Müllers fjan­terier. I Afton­bladet skrev sportkrönikören Erik Niva att “…Müller spelade över i sam­band med utvis­nin­gen…” Spelade över? Var­för skulle han spela över huvud taget?
I tv kan de säga att en försvarsspelare “bjöd in” till en fäll­nings­filmn­ing. Det var dumt gjort av honom. Men tydli­gen inte av han som slängde sig med armarna i vädret (det nor­mala när man tril­lar är annars att man försöker ta emot sig med armarna inte sträcka upp dem i luften).
Vad är detta för fuskjournalistik?

P.S. Det krävs att någon biter en med­spelare så hårt att han själv får så ont i tän­derna att han tvin­gas kasta sig ner på marken (med båda hän­derna för ansik­tet) för att sportjour­nal­is­terna ska reagera.