SPRÅKBRÅK: Mo Yan och det hallucinatoriska

Mo Yan

ÅRETS NOBELPRIS i lit­ter­atur gick till den kine­siske för­fattaren Mo Yan, ”som med hal­lu­ci­na­torisk skärpa före­nar his­to­ria, saga och samtid.”
Hal­lu­ci­na­torisk skärpa? Kan man vara både och? Är det inte lite flum­migt med hal­lu­ci­na­tioner?
Nej, synvil­lor, inbill­ningar och illu­sioner kan vara skarpa.  I syn­ony­mord­bo­ken står det för hal­lu­ci­na­torisk: synsk, visionär, gäckande, overk­lig, illu­sorisk.
Så här bör­jar roma­nen Vitlöks­bal­laderna, i över­sät­tning av Anna Gustafs­son Chen:

  • Jag sjunger om maj 1987 då ett brott inträf­fade i Par­adiset. Polis ström­made till från alla håll och häk­tade nit­tiotre män av folket. Några dog, andra spär­rades in; när ska folket få se rättvisans blå him­mel igen?

Menin­gen i mit­ten skulle kunna vara klippt ur en nyhets­ingress. Den är skarp. 93 män häk­tades vid en polis­razzia.
Men ”sjunger om” och ”rättvisans blå him­mel” är knap­past någon nyhet­s­text. Det är här det illu­soriska kom­mer in. Vi dras in i något som är större än verk­ligheten.
Mo Yan verkar vara en för­fattare som tycker om att glida in och ut ur verk­ligheten och in och ut ur roller. Så här skriver Ker­stin Johans­son i sin recen­sion i Helsingsborgs-Dagblad av Mo Yans senaste bok på sven­ska, ”Ximen Naooch hans sju liv”:
”För­fattaren själv är när­varande i sitt verk och emel­lanåt kliver han in i han­dlin­gen i en biroll. T ex kan man få läsa att ´samma dag föd­des också den lille rackaren Mo Yan,´ eller ´det var pre­cis som Mo Yan har beskrivit det i Den svarta åsnan´. Mo Yan är också befriande självi­ro­nisk. Så här kan det stå i tex­ten:  ´Nu, min vän, ska jag berätta vad som hände 1958. Mo Yan har skrivit flera nov­el­ler om det året, men det mesta är strunt med mycket låg tro­värdighet´.“
Det tycks handla om san­nin­gen bor­tom fakta. 93 män. Men också rättvisans blå him­mel.
Kanske skulle vi förhålla oss lite djär­vare till fakta även inom jour­nal­is­tiken. Vara lite mer hal­lu­ci­na­toriska. Fakta är det som har hänt, men behöver nöd­vändigtvis inte vara sanningen.