SPRÅKBRÅK: Jag en ickeväljare?

Leif Pagrot­sky vill skrota PPM– fonderna efter­som de endast tycks gynna finans­bo­la­gen. En dryg mil­jard går varje år till avgifter. Inte en dag för tidigt att sys­temet ifrå­gasätts.
Men det är en annan sak jag vill ta upp här. Det är ett ord som alltid dyker upp när detta ämne kom­mer på tal: ”ick­eväl­jare”. Det är alla 98 pro­cent som har kvar sitt pen­sion­ss­parande hos staten, Sjunde AP-fonden, Såfa. Det förekom­mer till och med uttryck som ”de flesta väl­jer ick­e­val­salter­na­tivet”.  Är man både väl­jare och ick­eväl­jare?
Det kan mycket väl vara så att de allra flesta av dem helt enkelt inte bryr sig om hur pen­garna för­val­tas. Men jag är säker på att många med mig valt att ha pen­garna kvar i Såfa.
Jag har tänkt att de har väl bra experter på aktieplac­er­ing även på Såfa. Och mycket rik­tigt, det har de. Det har visat sig vara ett gan­ska bra val att ha pen­garna kvar.
Och fram­för allt, ingen kan tala om för mig var jag skulle plac­era pen­garna annars. Visst det finns de som lyck­ats bät­tre, men det vet man ju bara i efter­hand.
Såfa är en av flera aktörer man kan välja bland. Och jag har gjort ett aktivt val att ha kvar pen­garna där. Då vill man inte bli kallad ”ickeväljare”.