Sista krigsdagen före den 200-åriga freden

SVERIGE HAR haft fred i 200 år. Vad hände den sista dagen innan den långa fredspe­ri­o­den, den 14 augusti 1814? Och vem var den siste svenske sol­daten som dog? Det tog åtskil­liga tim­mar i krigsarkivet i Stock­holm för att få svaren.
Och Sven­ska Dag­bladet tog väl hand om mate­ri­alet med en pro­fes­sionell utgörning.

Läs mitt reportage om 1814 i SvD-Kultur sönda­gen den 9 februari.