SPRÅKBRÅK: Var ligger Timbokto?

I DESSA kul­tur­dö­dard­a­gar hör man mer talas om staden Tim­buktu än artis­ten med samma namn. Att skriva stadens namn är inte svårt men hur utta­lar man det?
I radio och tv har jag hört minst fyra olika sätt:
1) Tim­bokto (Claes Elfs­berg i Aktuellt)
2) Tim­bukto
3) Tim­buc­too (Ekot, som ändå talade om staden och inte artis­ten)
4) Tim­buktu
Det senare är det uttalet vi haft de senaste 60 åren, minst. Med två tydliga u:n. I Mali är det offi­ciella språket fran­ska och staden utta­las då “Tombouc­tou”.
Nu vän­tar vi bara på att någon uttals­fa­natiker använ­der det tuaregiska uttalet “Tin-Buktu”. Pre­cis som att ändra Bom­bay till Mum­bai eller Peking till Bei­jing.
Mitt förslag är att vi fort­sät­ter med det fjärde alter­na­tivet som vi alltid gjort. Det är så mycket i språket som krån­glas till ändå.
Kvarstår frå­gan var­för Jason Diak­ité tog sitt artist­namn efter staden i Mali. Var­för just Timbuktu?