SPRÅKBRÅK: Voltaire i Almedalen

Fel­cit­erad

YTTRANDEFRIHETEN står som spön i backen i Almedalen. Många anser att yttran­de­fri­heten är det­samma som rät­ten att känna sig kränkt.
Vad hade Voltaire sagt om han varit i Almedalen? “Du delar inte mina åsik­ter, men jag är beredd att dö för din rätt att bli kränkt av dem.“
Det ståtliga Voltairecitatet (som för övrigt inte kom­mer från honom själv): “Jag delar inte dina åsik­ter, men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem”, används inte minst av poli­tiker. Här är några vari­anter jag snap­pat upp från par­tiledarna under Almedalsveckan:
Jan Björk­lund (FP): Jag delar i viss mån dina fun­deringar fast sam­tidigt kan jag tycka att de någon­stans är prob­lema­tiska, men jag är beredd att dö en smula för din rätt att få fort­sätta fun­dera.
Fredrik Rein­fedlt (M): Jag delar inte dina åsik­ter, men jag är beredd att ändra mig, bara vi får sitta kvar i regeringsställ­ning.
Annie Lööf ©: Jag delar dina åsik­ter, men jag dör av spän­ning att få höra vad de egentli­gen uttrycker.
Göran Häg­glund (KD): Jag delar inte dina åsik­ter käre Gud, men är givetvis beredd att gör allt som står i min makt för att använda mig av dem om det visar sig att de har bety­delse för att vi ska nå över fyra pro­cent. Men säg inget till Alf Svens­son.
Ste­fan Löfven (S): Jag delar inte dina åsik­ter — just nu, men jag är beredd att dö för min rätt att ändra mig när opin­ion­släget är något annat.
Åsa Rom­son (MP): Jag delar inte dina åsik­ter, men är beredd att dö på ett miljös­mart sätt för din rätt att håll­bart kunna uttrycka dem.
Jonas Sjöst­edt (V): Jag delar inte dina åsik­ter, men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem så länge det inte finns pri­vata vin­stin­tressen bakom.
Jim­mie Åkesson (SD): Jag delar dina åsik­ter, på Avpixlat. Så får du vara beredd på död­shot för din rätt att uttrycka dem.
Gudrun Schy­man (FI): Jag delar inte mäns åsik­ter, men är beredd att dö för hens rätt att under­trycka dem.
Själv delar jag allas åsik­ter, åtmin­stone under Almedalsveckan. Men i höst är jag beredd att dö för min rätt att kor­rig­era dem. Åsik­ter är som bekant numera en färskvara.

Del av kåseri pub­licerat under min sig­natur Tyko i GP 4 juli 2014