SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Fredrik Reinfeldt (m)

Ursäkta, när bör­jar matchen?

START
Fredrik Rein­feldt skulle just öppna munnen när han avbröts av en talkörskupp i de bakre leden, några nazis­ter enligt uppgift. I stäl­let för att inte låt­sas om något, vän­tade statsmin­is­tern och blev därmed sit­u­a­tio­nens herre. Han fick hjälp av pub­liken som buade.
När kören tyst­nat sa han: “Jag kom­mer till er men lite senare.” Därefter gick han efter manus och bad de i pub­liken som var där förra året att räcka upp en hand.
Det lättsamma pas­sar inte Rein­feldt, han är inte den jovi­aliska typen. Men det är lite bät­tre när han är spon­tan än när han ska vara lättsam enligt manus.
SLUT
“Om tolv månader kom­mer jag till­baks hit och då är jag ännu mera för­beredd än tidi­gare och då är fort­farande de röd­gröna helt utan för­bere­delser, då bör­jar matchen. Tack ska ni ha!“
Detta är en fel­analys. När Rein­feldt står där i Almedalen nästa år har redan matchen bör­jat. Den bör­jar i maj med EU-valet som kom­mer att bli vik­tigt för den kom­mande val­rörelsen till riks­da­gen.
Om han för­lorar första halvlek blir den andra tung. Rein­feldt bör nog för­bereda sig innan matchen och inte i halvlek.