SPRÅKBRÅK Almedalstalsextra: Göran Hägglund (kd)

Göran Häg­glund (s)

START
“Almedals­besökare, har ni det bra? (Jaaa!) För tio år sedan hade vi det inte lika bra. Socialdemokra­terna regerade…“
Ett smart sätt att utnyt­tja ett tröttsamt säg-hej-till-publiken-grepp.
SLUT
Om inled­nin­gen var en kri­tik mot socialdemokra­ter­nas poli­tik vän­der Göran Häg­glund helt om i slutet på sitt tal. Han hyl­lar arbe­tar­rörelsens gamla devis: “Gör din plikt, kräv din rätt.” Sedan avs­lu­tar han med: “När vi alla bjuder till och gör det vi kan, när vi stöt­tar dem som har det svårt, när vi nyfiket lär oss nytt, då byg­ger vi steg för steg ett samhälle där ingen hålls till­baka och ingen läm­nas efter.“
Det kunde vara häm­tat från Palmes första Almedal­stal 1968 (jag var där!). Nästa år förvän­tar vi oss att Häg­glund även cit­erar Palmes favorit­poet Rag­nar Thour­sie: “En öppen stad, ej befäs­tad, byg­ger vi gemen­samt. Dess ljus slår upp mot rym­dens ensamhet.“
För nu är tydli­gen även krist­demokra­terna det nya arbetarpartiet.