Reporterns tio sinnen

1. Syn
2. Hörsel
3. Känsel
4. Lukt
5. Smak
6. Känsla för förän­dring
7. Effekt på läsarna (hur påverkar beslut)
8. Kon­flikt (upp­täcka kol­li­sioner innan de inträf­far)
9. Kon­text (inget hän­der isol­erat, allt hänger sam­man)
10. Jaget (tillåta känslor och tankar, behandla dem med pro­fes­sionell attityd)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *